Loipposet Oy

Sijoituskärjet

Kun arvioimme tulevia sijoituskohteita, vastuullisuus on aina mukana. Osana strategiaamme haluamme tehdä ratkaisuja, joiden avulla voimme osaltamme vaikuttaa elämän laatuun globaalisti – alkaen Suomesta.

Sijoitamme uusiin innovaatioihin ja teknologiaan, jotka

  • luovat uutta kestävää liiketoimintaa, työpaikkoja ja kauppaa
  • vähentävät luonnon rasitusta huomioiden käytetyt raaka-aineet ja lopputuotteet
  • edistävät kiertotaloutta, raaka-ainetehokkuutta ja paikallisuutta
  • parantavat energiatehokkuutta teollisuuden ja kiinteistöjen prosesseissa
  • edesauttavat uusiutuvan energian kilpailukykyä

Sijoituskärkien esittely

Experience Pyhä tarjoaa majoitus-, ravintola- ja aktiviteettipalveluja Pyhätunturilla, Lapissa. Toiminta perustuu vastuullisuuteen ja kestävään matkailuun.

Biomensio on kehittänyt seuraavan sukupolven multianalyyttisen biosensoinnin, joka on älykäs, nopea ja mobiili.

Teknologia-alusta koostuu täysin digitaalisesta multianalyyttianturista, nestepatruunoista ja kädessä pidettävästä lukijasta, jossa on asiakaskohtainen API tai pilvipohjainen analytiikkapalvelu.

Hydrocellin päätoiminta keskittyy tällä hetkellä innovatiivisen harjalämmönsiirtimen sovelluksiin. Lämmöntalteenottoratkaisu mahdollistaa energian talteenoton kohteissa, joissa hukkalämpöä ei ole voitu hyödyntää aikaisemmin.

Hydrocell pyrkii pohjoismaiden johtavaksi lämmönsiirtimien toimittajaksi innovatiivisilla tuotteillaan sekä jatkuvalla tutkimusyhteistyöllä yliopistojen ja liikemaailman kanssa.

Wimao valmistaa ekologisia komposiittituotteita, jotka voidaan suunnitella käyttökohteen mukaan. Raaka-aineeksi sopivat muovin lisäksi myös vaikeasti kierrätettävät materiaalit, esim. tekstiilit, mineraalivillat ja kipsi.

Wimao tuotteet sitovat 1-4 kertaa painonsa CO2-päästöjä, vähentävät kaatopaikkajätettä, vähentävät maailman hiilidioksidipäästöjä ja vähentävät meriin joutuvaa muovijätettä

Aurora Powertrains valmistaa ja myy sähkömoottorikelkkoja, ensimmäisenä maailmassa. Kelkat valmistetaan Suomessa, Rovaniemellä.

Polttomoottorikelkkoihin verrrattuna eSLED® on sähkökäyttöinen, ladattava ja  päästötön sekä hiljainen ja hajuton.

Paptic® yhdistää muovin, paperin ja tekstiilimateriaalien parhaat ominaisuudet. Pakkaukset voidaan valmistaa täysin tuotteen brändin mukaan, lisänään uniikki laadun tuntu.

Paptic® on uusiutuvaa, vettä hylkivää sekä kestävää ja uudelleen käytettävää. Kierrätys tapahtuu paperin kierrätyksen yhteydessä.

Endev myy jäteveden puhdistuslaitoksia, joilla yhdyskunnan jätevesiliete käsitellään paikallisesti, tehokkaasti ja hyvin taloudellisesti.

Endev PAKU-prosessi poistaa lietteestä mikromuovit, lääkejäämät, bakteerit ja virukset sekä tuottaa puhdasta energiaa
ja ravinnerikasta, ekologista lannoitetta. Teknologia on patentoitu.

Tosibox® tarjoaa tietoturvaratkaisuja verkkoon liitetyille laitteille, joissa ei ole palomuureja tai muuta suojausta. Etäkaappauksen estäminen on tärkeä osa turvallisuutta yrityksissä, tärkeillä yhteiskunnan toimialoilla ja teollisuudessa.

Tosibox® on modulaarinen, laajennettava, joustava ja on osa turvallista etätyötä, tuotannon prosesseja ja kiinteistöjen tekniikkaa. Käytössä yli 120 maassa. Teknologia on patentoitu.

TILT Biotherapeutics on kliinisen vaiheen bioteknologiayritys, joka kehittää syövän immuunihoitoja, jotka perustuvat sen patentoituihin, luokkansa parhaisiin onkolyyttisiin adenoviruksiin.

Yhtiön patentoitu teknologia koskee onkolyyttisiä immuunihoitoja, jotka muokkaavat kasvaimen mikroympäristöä ja eliminoivat sen kyvyn tukahduttaa immuunivasteita syöpää vastaan.

Osgenic on lääkärin johtama yritys, jonka tehtävänä on vähentää ehkäistävissä olevia kirurgisia komplikaatioita. Osgenic yhdistää lääketieteen sekä monipuoliset teknologiat luodakseen tarkoitukseen sopivia ratkaisuja.

Osgenicin omistaa yli 300 lääkäriä, mikä varmistaa, että tiede ja vastuu lääketieteellistä yhteisöä kohtaan ohjaavat heidän toimintaansa.

Ota yhteyttä – menestytään yhdessä

Alla olevasta linkistä löydät yhteydenottolomakkeen.